Dokumenti Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15)

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE:

Jadranka Jagunić Sporiš

Antuna Mihanovića 14
10450 Jastrebarsko
tel: 01/6271-614
fax: 01/6281-387
jadranka.jagunic-sporis@groblja-jastrebarsko.hr

2019.

2018.

2017.

2016.

Raspored ukopa

  • Groblje Cvetković
  • 17.09. 16:00 Barbara Hrvoj rođ. Štefić (91)
  • Groblje Slavetić
  • 17.09. 14:00 Danica Kozlovac rođ. Kopriva (91)

Prijedlozi i primjedbe

Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

evolare group