Raspored ukopa

  • Groblje Cvetković
  • 17.09. 16:00 Barbara Hrvoj rođ. Štefić (91)
  • Groblje Slavetić
  • 17.09. 14:00 Danica Kozlovac rođ. Kopriva (91)

Prijedlozi i primjedbe

Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

evolare group